Bảng giá dịch vụ

Tin Thường
Tin VIP
Tin Siêu VIP
Giá ngày 1,000 đ 3,000 đ 6,000 đ
Giá tuần (7 ngày) 6,300 đ 20,300 đ 41,300 đ
Giá tháng (30 ngày) 24,000 đ 84,000 đ 174,000 đ
Giá đẩy tin 1,000 đ/lần 2,000 đ/lần 3,000 đ/lần
Đăng tối thiểu 7 ngày 7 ngày 7 ngày
Vị trí

Hiển thị sau các tin VIP

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt và trên các tin khác

Hiển thị ở trên tất cả các tin khác. được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

Tự động duyệt

Hiển thị số điện thoại
ở trang danh sách

Huy hiệu nổi bật

Xem demo Xem demo Xem demo
GIÁ TRỊ NẠP TẶNG THÊM
Từ 100k đến 500K 10%
Từ 500k đến dưới 1500k 15%
Từ 1500k đến dưới 2000k 20%
Từ 2 đến dưới 4 Triệu
(Nhóm kinh doanh dưới 10 Salers nên dùng).
30%
Từ 4 đến dưới 10 Triệu 40%
Từ 10 đến dưới 20 Triệu 50%
Từ 20 đến 60 Triệu
(Sàn giao dịch từ 30 Salers nên dùng).
60%
Trên 60 Triệu
(Sàn giao dịch lớn nên dùng).
 Liên hệ 

Lưu ý tất cả tin đăng có thể mua nhãn dán.

TIN Siêu VIP được (miễn phí) nhãn dán.

Minh họa tin miễn phí

Tiêu đề màu mặc định, viết thường. Hiển thị cuối danh sách tin. Mỗi ngày bạn được đăng 2 tin miễn phí.

Minh họa tin thường

Tiêu đề màu mặc định, viết thường. Hiển thị sau TIN VIP, và trên tin miễn phí.

Minh họa tin VIP

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU HỒNG, gắn biểu tượng 3 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng.

Minh họa Tin SIÊU VIP

TIÊU ĐỀ IN HOA MÀU ĐỎ, gắn biểu tượng 5 ngôi sao màu vàng ở tiêu đề tin đăng.

Hiển thị HUY HIỆU nổi bật trên các tin khác.

 

 

Đóng