Bình Dương Có Quy Định Mới Về Tách Thửa Đất

22-05-2023 19:52
Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2023.
 

Theo quyết định vừa mới ban hành, về điều kiện tách thửa, UBND tỉnh Bình Dương chia đất nông nghiệp thành 2 loại, gồm đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp.

Trong đó, đối với đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp, diện tích tối thiểu tách thửa tại các phường là 300m2, các thị trấn 500m2, tại các xã là 1.000m2.

Đối với đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại các phường và các xã thuộc TP. Thuận An,  TP. Dĩ An,  TP. Tân Uyên, TP. Thủ Dầu Một và Thị xã Bến Cát lần lượt là 300m2 và 1.000m2.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại các thị trấn và các xã thuộc các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo lần lượt là 2.000m2 và 3.000m2.  

Đối với đất ở, diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại các phường là 60m2, tại các thị trấn là 80m2, tại các xã là 100m2. Quy định này được áp dụng trên toàn tỉnh Bình Dương.

Đối với thửa đất có nhiều loại đất thì việc xem xét tách thửa chỉ áp dụng cho một loại đất nếu đủ điều kiện.

Nội dung quyết định nêu rõ, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý, đảm bảo chiều rộng và chiều dài tối thiểu 4m với thửa đất tiếp giáp với đường có lộ giới hoặc bề rộng chỉ giới đường đỏ nhỏ hơn 19m; đảm bảo chiều rộng và chiều dài tối thiểu 5m với thửa đất tiếp giáp đường có lộ giới hoặc bề rộng chỉ giới đường đỏ lớn hơn hoặc bằng 19m.

Đối với các trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đất nhưng không đảm bảo quy định về diện tích tối thiểu và các quy định cụ thể về tách thửa, UBND cấp huyện lập hội đồng tư vấn để xem xét, giải quyết và mỗi trường hợp chỉ xem xét, giải quyết một lần. Các trường hợp tách thửa để thừa kế thì được xem xét giải quyết đối với tất cả thửa đất trên cùng địa bàn cấp huyện.

Các trường hợp cá biệt tách thửa tại các khu tái định cư, diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại đối với đất ở là 36m2 khi tiếp giáp đường có lộ giới nhỏ hơn 19m, tối thiểu 45m2 khi tiếp giáp đường có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 19m.

Lam Giang (TH)

Xem thêm:

The Maison: Dự án căn hộ tại Bình Dương

Đóng