'Cò đất' sẽ hết đường 'làm loạn' tạo tin giả, thổi giá đất gây sốt ảo tại Quảng Nam?

28-03-2022 19:12

Topnhadat.vn - Nhiều thông tin về quy hoạch, tình hình thu hút đầu tư,... sẽ được UBND tỉnh Quảng Nam ng khai, minh bạch tại một đầu mối. Việc làm này của UBND tỉnh Quảng Nam được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quá trình xúc tiến đầu tư, đồng thời ngăn chặn 'cò đất' tạo tin giả để thổi giá, gây sốt ảo.

Một dự án bất động sản tại tỉnh Quảng Nam Ảnh: Lê Phước Bình

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phát đi Thông báo số 92/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại buổi họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư và xử lý các phát sinh trong ng tác đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư.

Theo đó, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi nghiệp phối hợp với đơn vị tư vấn, các đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung về thành lập Cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Trang chủ phải được chú trọng và đầy đủ thông tin dưới dạng Icon, đảm bảo nhà đầu tư dễ sử dụng, thuận lợi trong tra cứu thông tin. 

Những thông tin cần thiết để đưa vào bao gồm: Tiềm năng và cơ hội đầu tư của Quảng Nam theo ngành, lĩnh vực lợi thế; các quy định về trình tự, thủ tục đầu tư tại Quảng Nam (bao gồm các quy định của Trung ương và của tỉnh), các thông tin quy hoạch của tỉnh (quy hoạch kinh tế - xã hội tỉnh, các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất,…), các hình ảnh, video minh họa về Quảng Nam; thông tin về tình hình đầu tư tại các Khu ng nghiệp, Cụm ng nghiệp theo từng lĩnh vực, danh mục dự án cần kêu gọi đầu tư, các dự án tiêu biểu đang hoạt động trên địa bàn tỉnh (theo lĩnh vực du lịch, đô thị, nông nghiệp, ng nghiệp, dịch vụ).

Trong đó lưu ý các dự án phải được cập nhập thường xuyên (trong đó có loại bỏ các dự án đã hết thời hạn nghiên cứu đầu tư, tránh tràn lan); logo những thương hiệu lớn, uy tín, tên tuổi đã đầu tư tại Quảng Nam; biểu đồ bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI (các năm Quảng Nam xếp hạng top 10),…

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động, phối hợp vận hành Cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư và chạy thử Cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư vào đầu tháng 5/2022, vận hành chính thức từ tháng 6/2022.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm cung cấp file bản đồ nền liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, hỗ trợ kết nối để phục vụ cho dự án Cổng thông tin xúc tiến đầu tư.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng đã giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm cung cấp các dữ liệu quy hoạch mới nhất bao gồm: quy hoạch vùng, phân khu, chi tiết xây dựng cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để đưa lên Cổng thông tin xúc tiến đầu tư,...

ng an tỉnh giám sát việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư ngay từ đầu

Đối với nội dung liên quan đến ng tác đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, đơn vị, địa phương rà soát quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, trách nhiệm của bên mời thầu, đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.

Qua đó tham mưu, dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh đảm bảo ng khai, minh bạch, hiệu quảtuyệt đối không để xảy ra tiêu cực. 

Đồng thời, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ giám sát ng tác lựa chọn nhà đầu tư từ bước lập hồ sơ mời thầu, bao gồm: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ng an tỉnh, Thanh tra tỉnh.

Bên cạnh đó, có văn bản hướng dẫn UBND cấp huyện triển khai đối với các dự án do cấp huyện làm Bên mời thầu, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo thẩm quyền quy định.

Chưa hết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam còn giao rà soát Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2132/QĐUBND ngày 30/7/2021 để nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và thực tế triển khai trong thời gian qua (nếu có),...

Theo Lê Phước Bình TNV.

Xem thêm: Lại sốt đất Bình Phước vì hạ tầng trên "giấy"

Đóng