Có phải nộp tiền sử dụng đất khi bổ sung đất vào sổ đỏ?

20-02-2023 00:00

Phạm H. (Hải Dương)

Trả lời:

Theo thông tin từ Phòng TNMT huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, câu hỏi của bạn đọc không có đầy đủ các thông tin về nguồn gốc đất; vị trí, loại đất đang sử dụng; tổ chức, cá nhân đổi ruộng…

Dưới đây là một số quy định liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất bạn đọc có thể tham khảo.

Trường hợp diện tích đất gia đình bạn đang sử dụng và chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nêu trên có nguồn gốc được UBND xã giao để sử dụng và đã trừ diện tích đất ruộng của gia đình bà được giao theo Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 28/4/1992 của Tỉnh ủy Hải Hưng thì diện tích đất này được xác định là đất nông nghiệp gia đình bà có quyền sử dụng hợp pháp, do vậy gia đình bà không phải nộp tiền sử dụng đất khi được cấp sổ đỏ.

Tuy nhiên, trường hợp sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gia đình bà muốn chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở thì phải chấp hành nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật, số tiền phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở được quy định chi tiết tại Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, cụ thể:

"Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

b) Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền".

Đồng thời, diện tích đất chuyển mục đích sử dụng phải bảo đảm các điều kiện sau: Không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, nằm trong kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Số tiền cụ thể mà gia đình bà phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi cục Thuế xác định theo vị trí thửa đất và theo bảng giá đất do UBND tỉnh ban hành.

Phương Vũ

Xem thêm: Nhận thừa kế đất đai, cần chuẩn bị giấy tờ gì?

 

Đóng