Diện tích tối thiểu để tách thửa đất ở Bình Dương là bao nhiêu?

06-06-2023 16:14

Tôi có một mảnh đất ở Dĩ An, Bình Dương diện tích 320m2, nay tôi muốn bán 170m2. Xin hỏi, khi bán thì tôi có được phép tách sổ không? Quy định về tách thửa đất ở Bình Dương hiện nay như thế nào? Xin cảm ơn.

Văn Bình (Dĩ An)

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai năm 2013, UBND cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.

Điều kiện để tách thửa cần tuân thủ quy hoạch, đáp ứng diện tích tối thiểu tách thửa, có đơn đề nghị tách thửa.

Như vậy, để có thể tách thửa, bạn phải đáp ứng được điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định của UBND tỉnh Bình Dương. 

Theo quy định mới nhất hiện nay, từ ngày 1/6/2023 tại Bình Dương sẽ áp dụng Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh, (thay thế các quy định trước đó về tách thửa được ban hành năm 2017 và 2019). Cụ thể:

Về điều kiện tách thửa, UBND tỉnh Bình Dương chia đất nông nghiệp thành 2 loại, là đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp và đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp. 

- Đối với đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp, diện tích tối thiểu tách thửa tại các phường là 300m2, các thị trấn 500m2 và tại các xã là 1.000m2. 

- Đối với đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại các phường và các xã thuộc TP.Dĩ An, TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một, TP.Tây Uyên và Thị xã Bến Cát lần lượt là 300m2 và 1.000m2.

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại các thị trấn và các xã thuộc các huyện Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo lần lượt là 2.000m2 và 3.000m2.  

Về điều kiện tách thửa đối với đất ở, diện tích tối thiểu được phép tách thửa tại các phường là 60m2, tại các thị trấn là 80m2 và tại các xã là 100m2. Quy định này áp dụng trên toàn địa bàn tỉnh

Cũng theo Quyết định này, đối với thửa đất có nhiều loại đất thì việc xem xét tách thửa chỉ áp dụng cho một loại đất nếu đủ điều kiện. 

Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý, đảm bảo chiều rộng và chiều dài tối thiểu 4m với thửa đất tiếp giáp với đường có lộ giới hoặc bề rộng chỉ giới đường đỏ nhỏ hơn 19m; đảm bảo chiều rộng và chiều dài tối thiểu 5m với thửa đất tiếp giáp đường có lộ giới hoặc bề rộng chỉ giới đường đỏ lớn hơn hoặc bằng 19m

Với những trường hợp cá biệt có nhu cầu tách thửa đất nhưng không đảm bảo quy định về diện tích tối thiểu và các quy định cụ thể về tách thửa, UBND cấp huyện phải lập hội đồng tư vấn để xem xét, giải quyết và mỗi trường hợp chỉ xem xét, giải quyết một lần. 

- Các trường hợp tách thửa để thừa kế thì được xem xét giải quyết đối với tất cả thửa đất trên cùng địa bàn cấp huyện. 

- Các trường hợp cá biệt tách thửa tại các khu tái định cư, diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại đối với đất ở là 36m2 khi tiếp giáp đường có lộ giới nhỏ hơn 19m, tối thiểu 45m2 khi tiếp giáp đường có lộ giới lớn hơn hoặc bằng 19m. 

- Diện tích tối thiểu được tách thửa đất nông nghiệp tại các thị trấn và các xã thuộc cấp huyện đã tăng lên lần lượt lên 2.000m2 và 3.000m2, còn quy định trước đây chỉ 1.000m2. 

Về thủ tục tách thửa, Khoản 1 Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ dung bởi Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) quy định: Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

Hồ sơ để tách thửa được quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT) bao gồm:

- Đơn đề nghị tách thửa (theo mẫu số 11/ĐK)

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Bạn có thể nộp hồ sơ tại tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho bạn. Bạn cũng có thể nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã chuyển hồ sơ đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Phương Vũ

Xem thêm:

Thủ Tục Tách Sổ Đỏ Hộ Gia Đình Mới Nhất 2023

 

Đóng