Hà Nội sẽ liên thông các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản

25-12-2022 00:00

Ảnh minh hoạ

Theo quyết định, các thủ tục hành chính liên thông trong quy chế, bao gồm: Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (công bố tại Quyết định số 4206 ngày 17.9.2021 của UBND Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư (công bố tại Quyết định số 2602 ngày 26.7.2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội).

Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản trên địa bàn thành phố Hà Nội đối với các dự án do UBND thành phố Hà Nội quyết định việc đầu tư (công bố tại Quyết định số 2602 ngày 26.7.2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội).

Về các cơ quan, đơn vị thực hiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính liên thông là Sở Xây dựng; các cơ quan phối hợp giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, gồm: Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; các sở, ngành và các đơn vị có liên quan; UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tâm An

Xem thêm: Hà Nội sẽ thu hồi 23 dự án chậm triển khai

 

Đóng