Hướng dẫn khách hàng xác thực tài khoản tại bán nhà ngay

03-09-2022 00:00

Điều kiện xác thực tài khoản:

Trong tài khoản đăng tin của bạn phải có tối thiếu: 20.000 đồng.

(Xem hướng dẫn nạp tiền tại đây)

Chi phí cho việc xác thực là: (miễn phí).

Sau khi xác thực, bạn có thể đăng tin không giới hạn bằng tài khoản này.

Lưu ý: Sau khi xác thực tài khoản bạn có thể sử dụng số tiền (20.000 đồng) này để đăng tin VIP, mua nhãn dán, up tin lên đầu. Xem hướng dẫn đăng tin tại đây

Hướng dẫn xác thực:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản.

Bước 2: Vào Thông tin cá nhân.

Bước 3: Chọn: Xác thực tài khoản

Xem hướng dẫn bằng hình ảnh:

Tài khoản đã xác thực sẽ như sau:

Đóng