Quảng Nam hủy quyết định đầu tư 2 dự án tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

28-04-2022 13:16

Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký các quyết định về việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương và dự án Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3 tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư hai dự án nêu trên, đồng thời thu hồi, hủy bỏ các quyết định có liên quan đã ban hành trước đó.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, lý do chấm dứt hoạt động hai dự án nêu trên là vì nhà đầu tư tự chấm dứt hoạt động dự án theo điểm a khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư năm 2020.

UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND thị xã Điện Bàn ng bố ng khai việc chấm dứt hoạt động đầu tư của hai dự án cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết.

Đồng thời, phối hợp với các doanh nghiệp để giải quyết các phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền, đúng quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

UBND thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm thực hiện kiểm tra, rà soát lại khu vực dự án, xây dựng lộ trình, kế hoạch đầu tư. 

Từ đó báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thực hiện các quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu theo hồ sơ khớp nối, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, theo hướng tăng quỹ đất cây xanh, ng cộng và giảm đất ở khai thác thương mại;...

Nguồn: Lê Phước Bình TNV

Xem thêm:

 Ninh Bình và Hậu Giang cho phép chuyển đổi đất lúa sang đất phi nông nghiệp

Đóng