Thái Nguyên ban hành quy định mới về tách thửa đất

05-04-2022 19:48

Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên đã ký quyết định về hạn mức giao đất, ng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa đất trên địa bàn. Kể từ 10/44/2022, quy định này chính thức có hiệu lực.

Tỉnh Thái Nguyên quy định thửa đất ở tách thửa phải có ít nhất một cạnh giáp đường giao thông. Ảnh minh họa

>>> Xem thêmTìm chủ cho dự án sân golf 55ha tại Phổ Yên Thái Nguyên

Nội dung quyết định nêu rõ, để được tách thửa, hợp thửa thì điều kiện chung là thửa đất đã được cấp một trong những giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo quy định của pháp luật và đất đai, nhà ở.

Đối với đất ở, thửa đất tách thửa phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông.

Tại các phường, thị trấn, diện tích tối thiểu không bao gồm phần diện tích đất hạn chế quyền sử dụng của các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa và các thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 40m2. Tại các xã thuộc thị xã, thành phố tối thiểu không nhỏ hơn 50m2, tại các xã thuộc huyện diện tích tối thiểu không nhỏ hơn 60m2.

Nếu khi tách thửa có phát sinh thêm đường giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thì người sử dụng đất có đơn xin tự nguyện trả đất làm đường để tách thửa kèm theo bản vẽ tổng mặt bằng khu đất. Sau khi được UBND cấp huyện chấp thuận việc tự nguyện trả. Diện tích tối thiểu, kích thước thửa đất, các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật được thực hiện theo quy định và bản vẽ tổng mặt bằng được chấp thuận.

Đối với trường hợp thửa đất trước khi tách thửa có diện tích bằng hoặc lớn hơn 2.000m2 tại thành phố, thị xã và có diện tích bằng hoặc lớn hơn 5.000m2 tại huyện: Sau khi tách, số thửa hình thành lớn hơn 3 thửa đất, có phát sinh thêm đường giao thông, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, thì người sử dụng đất phải lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở (dự án khu dân cư) và được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Nếu thửa đất thuộc khu vực đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thì việc tách thửa phải phù hợp với quy hoạch.

Đối với đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách không nhỏ hơn 100m2; thửa đất tách thửa phải có mục đích sử dụng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng.

Nếu thửa đất có nguồn gốc được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì chỉ được phép tách thửa khi được cơ quan chấp thuận đầu tư đồng ý.

Đối với đất nông nghiệp, cụ thể là với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách bằng hoặc lớn hơn 150m2/thửa. Với đất rừng sản xuất, diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách bằng hoặc lớn hơn 1.000m2/thửa.

Sau khi tách thửa, thửa đất nông nghiệp phải đảm bảo việc cấp, thoát nước, phải thực hiện đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo luật định.

Nguồn: Lam Giang TNV.

Đóng