Tham gia đấu giá đất tại Thanh Hóa sẽ không phải lo 'quân xanh, quân đỏ', 'xã hội đen'?

31-03-2022 18:18

Topnhadat.vn - Trong Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư tại phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa giao ng an tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Thanh Hóa trong đảm bảo an ninh, trật tự tại cuộc đấu giá.

Ảnh minh họa

Ngày 30/3/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 1091/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư tại phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa.

Theo đó, khu đất đấu giá thuộc mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tái định cư tại phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa được phê duyệt tại Quyết định số 8315/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND thành phố Thanh Hóa.

Ranh giới cụ thể của khu đất có phía Bắc giáp đường Đại lộ Đông Tây; phía Nam giáp đất cây xanh và đất giáo dục (theo quy hoạch); phía Đông giáp đường Trần Hưng Đạo (theo quy hoạch); phía Tây giáp đất cây xanh và khu dân cư mới (theo quy hoạch).  

Cụ thể, khu đất 8.163,2 m 2 gồm 100 lô đất ở liền kề có giá khởi điểm gần 128 tỷ đồng.

Hiện trạng khu đất đấu giá đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hoàn thành các hạng mục ng trình theo thiết kế được phê duyệt.

Giá đất cụ thể nêu trên được xác định trong điều kiện nhà đầu tư phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quy định tại phương án đấu giá quyền sử dụng đất được phê duyệt tại Quyết định số 4465/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh; Chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh và các văn bản pháp lý, quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất nêu trên có hiệu lực trong thời gian 06 tháng kể từ ngày phê duyệt. 

Trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá quyền sử dụng đất xin chuyển mục đích sử dụng đất, thay đổi các chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch thì tiền sử dụng đất chênh lệch nộp ngân sách Nhà nước được xác định tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao ng an tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Thanh Hóa trong đảm bảo an ninh, trật tự tại cuộc đấu giá. 

Đồng thời, chỉ đạo các phòng chức năng, ng an thành phố Thanh Hóa, tăng cường ng tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo không làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

Nguồn: Lê Phước Bình ThanhnienViet.

Xem thêm: Dự kiến bổ sung quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất

Đóng