TP.HCM dự kiến tăng phí làm hồ sơ nhà, đất từ 1/6

18-04-2023 18:43
Theo tờ trình của UBND TP.HCM gửi HĐND TP.HCM, các mức phí giao dịch đảm bảo khi cá nhân, tổ chức làm hồ sơ thế chấp, xóa thế chấp, phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều tăng.

Cụ thể, trong tờ trình đề án thu phí thẩm định đối với hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND TP.HCM đề xuất phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, loại chuyển nhượng hồ sơ cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư hiện là 650.000 - 950.000 đồng sẽ tăng lên 820.000 đồng - 1,4 triệu đồng.

Hồ sơ của tổ chức, cơ sở tôn giáo từ 900.000 đồng - 1,65 triệu đồng sẽ tăng lên 1,6 - 2,3 triệu đồng, tăng khoảng 40% so với hiện hành.

Trong khi đó, đối với việc thẩm định hồ sơ cấp mới, cấp đổi, cấp lại, hồ sơ đăng ký biến động đất đai hiện nay chưa thu phí thì UBND TP.HCM đề xuất thu cao nhất 2,8 triệu đồng/hồ sơ đối với cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư và 3 triệu đồng/hồ sơ với các tổ chức, cơ sở tôn giáo.

Mặt khác, UBND TP.HCM cũng đề xuất mức thu giao dịch đảm bảo đối với hồ sơ cá nhân từ 80.000 đồng (thế chấp) và 20.000 đồng (xóa thế chấp) sẽ tăng 630.000 - 900.000 đồng. Đối với tổ chức, mức phí mới là 1,5 - 1,8 triệu đồng mỗi hồ sơ.

UBND TPHCM cho hay, mức thu theo các đề án là mức chi phí cơ bản do Bộ TN&MT, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước quy định để thực hiện công tác đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Các chi phí này bao gồm phí nhân công, vật liệu, dụng cụ, thiết bị, chi phí quản lý và kiểm tra nghiệm thu, chi phí thuê đất, chi phí phải trả ngân hàng về thu phí qua thẻ.

Các loại phí trên được miễn đối với trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, hộ nghèo, người có công với cách mạng...

Nếu tờ trình được HĐND TP.HCM thông qua vào kỳ họp chuyên đề tổ chức vào ngày 18/4/2023, mức phí này sẽ được áp dụng từ ngày 1/6/2023.

Lam Giang (TH)

Xem thêm:

 Thẩm quyền cấp sổ đỏ thay đổi thế nào từ 20/5/2023?

Đóng