Vĩnh Phúc kêu gọi đầu tư khu công nghiệp gần 2.000 tỉ đồng

05-04-2023 20:48

Ảnh minh hoạ

Dự án Khu công nghiệp Phúc Yên có tổng diện tích hơn 111ha nằm trên địa bàn phường Phúc Thắng và phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên. Thời hạn thực hiện dự án là 50 năm, kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Tiến độ đầu tư không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất, cho thuê đất. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trước 16h30, ngày 25.4.2023.

Được biết, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Yên được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định số 124, ngày 24.1.2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức xây dựng phương án và chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư, đất đai và các quy định pháp luật liên quan, đảm bảo công khai, minh bạch, lựa chọn được nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính, kinh nghiệm để dự án được triển khai hiệu quả.

Được biết đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 16 khu công nghiệp được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh với tổng vốn đầu tư đăng ký: 17.536,3 tỉ đồng và 212,53 triệu USD.

Tổng diện tích đất quy hoạch là 3.093,85ha trong đó diện tích đất công nghiệp theo quy hoạch 2.262,12ha; diện tích đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng và có thể cho thuê là 1.883,79ha; tổng diện tích đất đã cho thuê/đăng ký thuê là 1.293,13ha.... Tâm An.

Xem thêm: Hà Nội lập quy hoạch 4 khu công nghiệp mới

 

Đóng